Mobil Əlavələr

  İndi mobil əlavəni telefonunuza yükləməklə
  siqnal bildirişlərini qəbul edə bilərsiniz.


image01 image01

image01

ZƏMANƏT

  90% SİQNAL DOĞRULUQ NİSBƏTİ!
BİRLİKDƏ QAZANAQ!

 
image01

Forex Siqnalları

 »  Sms, mobil əlavə və email bildirişləri
 » Bağlanış və risk bildirişləri
 » Müştəri xidməti  Skypips Forex Siqnalları

image01

Skypips Forex Signals London:   |   Skypips Forex Signals New York:   |   Skypips Forex Signals Tokyo:   |   Skypips Forex Signals Istanbul:   |   Skypips Forex Signals Sydney:   |   Skypips Forex Signals Moscow:

ANALİTİK TƏHLİL

Bu səhifə Skypips FX-in yüksək keyfiyyətli ticari qərarlara çatmaq və bütün dünyada ticarətçilər üçün səmərəli həll yolları təmin etmək üçün qəbul etdiyi unikal yanaşmanı təsvir edir..
 

 


 

İnvestisiya Qoyuluşunun Mahiyyəti
 
Skypips FX ənənəvi maliyyə vasitələrinin törəmələri üzrə diqqəti toplayan qlobal maliyyə bazarında investisiya qoyur və ticarət edir.
 

 


 

Nəzərdə Tutulmuş Geri Qaytarma
 
Skypips FX tərəfindən istifadə olunan ticari strategiya orta hesabla aylıq 500 pips qazanc nəzərdə tutur (minimum olaraq 100 pips)..
 

 


 

İnvestisiya Portfeli
 
Skypips FX aşağıdakı bazarlarda qiymət fərqləri üzrə müqaviləyə investisiya qoyur: 

- Forex (böyük, kiçik və əcnəbi cütlüklər)
- Əmtəə (metallar, neft) 
- Bazar İndeksləri(ABŞ, Avropa, Asiya) 
 

 


 

Ticarət Tərzi
 
Skypips FX-də olan ticarətçilər qısa və orta müddətli silsilələrlə ticarət etməyi üstün tutan təcrübəli investorlardır. Belə bir yanaşma günümüzn dinamik və sürətli dəyişən bazar şərtləri, eləcə də, abunəçi imtiyazları ilə uyğunlaşır.
 

 


 

Ticari Xarakter
 
Mühafizəkar yanaşma daha az gəlirli hesab edildiyi və aqressiv yanaşma riskli sayıldığı üçün, Skypips FX analitikləri öz keçmiş təcrübələrinə əsaslanaraq risk idarəetməsi və bazar şərtlərinə olan balanslı və möhkəm yanaşma ilə riskə meyilli müddətin orta mövqeyində ticarət etməyə üstünlük verir.
 

 


 

Analitik Üsullar
 
Hər hansı ticari qərar verilməzdən öncə istifadə olunan analiz üsulu həm zəruri(siyasi, iqtisadi və maliyyə xəbərləri, sənaye hesabatları və.s), həm də texniki (qiymət dəyişikləri,diaqram formaları, tendesiya təhlili və.s ) göstəricilərinə əsaslanır.
 
Halbuki, Skypips FX-də olan ticarətçilərin fikrincə texniki analiz xüsusilə orta və uzun müddətlərdə zəruri analizi üstələyir. Buna əsasən, bu bizim öz qəti fikrimizdir ki, texniki göstəricilər, eləcə də, buraxılan diaqramlar nəticədə bazarın əsas aspektlərindən meydana çıxır və yaranır. Bu ticari üsul əsasən qısa və uzun-müddətli silsilələrə əsaslanıır, zəruri analizlərə qarşı texniki analizlərə olan inam aşağıda qeyd olunan qarışıq nisbətdə istifadə olunur:
 
- Zəruri Analiz- 30%
- Texniki Analiz- 70%
 

 


 

Analitik Vasitələr
 
Skypips FX-in analitikləri kəmiyyət və keyfiyyət təhlili metodikasında olan təcrübəyə əsasən müstəqil ticarətçilərdir. Ticari, müxtəlif texniki analizlərə əsasən informasiyalı, sübutlu və effektiv qərarların verilməsi üçün üsullar atılan son addımı dəstəkləməyə nəticələnən əsaslı analizlə birgə istifadə edilir:
 
Ənənəvi Göstəricilər: Ticarətçilər Sürüşən Orta Göstəriciləri, Əmtəə Kanalı İndeksi, Nisbi Güc İndeksi, Sürüşən Orta Göstəricilərinin Yaxınlaşması və Uzaqlaşması, Orta Direktiv İndeks, Pul Axını İndeksi, Stoxastik Ossilyator, Parabolik SAR, Bollinqer Zolağı və Bill Uilyam Alliqatoru daxil olmaqla və yalnız bunlarla məhdudlaşmayaraq müxtəlif ənənəvi göstəricilərdn istifadə edirlər.
 
Diaqram Formalaşmaları: Diaqramların analizi, şam qrafikləri, kanal hərəkatları, trend formalaşmaları, dəstək/müqavimət səviyyələri, Fibonacci Səviyyəsi Vasitəsi kimi vasitələrin dəstəyi ilə bərpa göstəriciləri və Eliott Dalğaları metodologiyası ticarət zamanı giriş və çıxış üçün səmərəli göstəriciləri təmin edir, bunların hamısı həmçinin Skypips FX-də ticarətçilər tərəfindən səmərəli şəkildə istifadə olunur.
 
Korrelyasiya Təhlili: əksər maliyyə vasitələrinin nisbi olması və müvafiq qiymətlərin uyğun olaraq fəaliyyət göstərməsi faktı maliyyə bazarlarında qərar vermə üçün dəstəkləyici vasitədir. Maliyyə vasitələri arasında olan korrelyasiya təhlili riskin minimumlaşdırılması və qazancın maksimallaşdırılmasına məqsədlənmiş valyuta səbəti yanaşmasında xüsusilə effektivdir. Beləliklə, korrelyasiya təhlili vasitəsi Skypips.FX-də ticarətçilər üçün ən etibarlı və ən cəzbedici analitik vasitələrin biri kimi qalır.
 
Reqressiya Təhlili: Analitiklər həmçinin müvafiq maliyyə vasitələrinin göstəricilərindən çıxarılmış məlumatların reqressiya təhlilindən istifadə edirlər. Reqressiya təhlili maliyyə vasitələrinin gələcək qiymətlərini saatlıq, 4 saatlıq və ya gündəlik bazalara əsasən proqnozlaşdırmaq üçün Skypips FX ticarətçiləri tərəfindən istifadə olunan intellectual gücünə görə tanınır.
 
Ekspert Məsləhətçiləri: Skypips FX-in analitikləri həmçinin demək olar ki, bütün maliyyə vasitələrinə müvafiq olan səmərəli ticari strategiyalar ilə öz ekspert məsləhətçilərini yaratmaq/kodlaşdırmağa meyillidirlər.
 

 


 

Skypips FX-də ticarətçilər yuxarıda qeyd olunan analitik vasitələrin birinə bel bağlamırlar, lakin sonda ticari qərarı formalaşdırmaq üçün strategiyalar birləşməsindən istifadə edir.
 
 
  • Şərtlər və Müddəalar
  • Gizlilik siyasəti
  • Ödəniş haqqında
  • Qaytarılma və Ləğv
  • Risk xəbərdarlığı
  • Əlaqə