Mobil Əlavələr

  İndi mobil əlavəni telefonunuza yükləməklə
  siqnal bildirişlərini qəbul edə bilərsiniz.


image01 image01

image01

ZƏMANƏT

  90% SİQNAL DOĞRULUQ NİSBƏTİ!
BİRLİKDƏ QAZANAQ!

 
image01

Forex Siqnalları

 »  Sms, mobil əlavə və email bildirişləri
 » Bağlanış və risk bildirişləri
 » Müştəri xidməti  Skypips Forex Siqnalları

image01

Skypips Forex Signals London:   |   Skypips Forex Signals New York:   |   Skypips Forex Signals Tokyo:   |   Skypips Forex Signals Istanbul:   |   Skypips Forex Signals Sydney:   |   Skypips Forex Signals Moscow:

Şərtlər və Müddəalar

BU VEBSAYTA DAXİL OLMAQLA, BUNDAN SONRA “SKYPİPS.COM” ADLANACAQ, SİZ BU ŞƏRTLƏRƏ ƏMƏL EDƏCƏK VƏ SİZ BU ŞƏRT VƏ MÜDDƏALARA ƏSASƏN RAZILIQ VERƏCƏKSİNİZ. BU ŞƏRTLƏRLƏ RAZILAŞMADIĞINIZ TƏQDİRDƏ, SİZ BU SAYTDAN İSTİFADƏ EDƏ VƏ YA MƏZMUNU YÜKLƏYƏ VƏ YA ONDAN İSTİFADƏ EDƏ BİLMƏZ VƏ DƏRHAL ONU TƏRK ETMƏLİSİNİZ. SKYPİPS.COM SKYPİPS FX MƏHDUD CƏMİYYƏTİNƏ MƏXSUSDUR VƏ ONUN TƏRƏFİNDƏN İDARƏ EDİLİR.

 

1. İstifadəçi Lizensiyası Şərtləri

1.1. Şərt və müddəalara və burada göstərilən məhdud məqsədlərə əsasən, SKYPİPS.COM sizə məhdud və dəyişməz olaraq: (i) SKYPİPS.COM-da mövcud olan Xidmətlərə keçid etmək; bu vebsaytdan əldən edilən Məzmunu yükləmək və şəxsi qeyr-kommersiya istifadə üçün sizə məxsus qurğular üzrə Məzmundan istifadə etmək hüququ verir.
1.2. Bununla bərabər bu Şərtlərin heç biri sizə SKYPİPS.COM-un məxsus olduğu və ya lizensiyalaşdırdığı müəlliflik və ya müəlliflik hüququ üzərində hər hansı bir fəaliyyət göstərmək hüququ vermir.
1.3. Aşağıdakı məhdudiyyətlər hər hansı format və ya hər hansı media vasitəsində sizin Məzmundan istifadənizə tətbiq ediləcək:

a. Məzmunun hər hansı hissəsini nüsxələyə və ya yenidən dərc edə bilməzsiniz.

b. Hər hansı bir Məzmunu istənilən informasiya şəbəkəsi vasitəsilə paylaşa, ötürə, sata, icarəyə verə və ya digər şəxs və ya mülkədarlara bütövlüklə və ya qismən sata bilməzsiniz.

c. Hər hansı Məzmunda dəyişiklik edə, modifikasiya edə və ya törəmə işlər, təkmilləşdirmə, genişlənmə və əlavələr edə bilməzsiniz.

d. Hər hansı Məzmunu bütövlüklə və ya qismən dekompilyasiya edə, yenidən qura və ya parçalaya bilməzsiniz.

e. Məzmundan kommersiya məqsədi ilə və ya öz istifadə və əyləncəniz üçün olan məqsədlər üçün istifadə edə bilməzsiniz.

1.4. Siz həmçinin bizim xidmətlərimizi almaqla sizin coğrafi mövqeyiniz və İ.P ünvanınız daxil olmaqla fırıldaqçılığın qarşısını almaq üçün bizim məlumatları qeyd etməmizə razılıq verirsiniz və bu məlumatlar bizim lisenziyalaşdırma üzrə məlumat bazamızda qeydiyyatdan keçiriləcək. Bizim materialları yükləmək və ya onlara keçid etməklə və onları komputerinizə emal etməklə, siz bu məlumatları əldə etmək üçün bizim bələdçi və məhsullarımıza uyğun olan izləmə cihazlarımız qeyd-şərtsiz olaraq qəbul edir və icazə verirsiniz. Bu tətbiq olunan bu Şərtlərin digər müddəalarında qeyd olunan hüquqlarımıza təsir göstərmir.

 

2. Patentlər, Ticarət Markaları, Müəlliflik Hüququ və İntellektual Mülk Hüququ

SKYPİPS FX Məhdud Cəmiyyəti onun tərəfindən inkişaf etdirilmiş və ya yaradılmış hər hansı Genişlənmələr daxil olmaqla Xidmətlərə məxsus olan istənilən və ya bütün ticarət markaları, ticarət adları, müəlliflik hüquqları, patentləri və digər intellektual mülk hüquqlarını qoruyur. Siz bu Müqavilənin müddəti bitdikdən sonra SKYPİPS FX Məhdud Cəmiyyətinin hər hansı bir hüququ ilə SKYPİPS FX Məhdud Cəmiyyətinə etiraz edə və ya onu müzakirəyə çıxara bilməzsiniz.

 

3. Kompensasiya

Siz SKYPİPS.COM FX Məhdud Cəmiyyətini, onun baş filialları, törəmə filialları, qulluqçuları və əməkdaşlarını bu Şərt və Müddəaların pozmanız ilə əlaqəli olaraq SKYPİPS.COM FX Məhdud Cəmiyyətini, onun baş filialları, törəmə filialları, qulluqçuları və əməkdaşları tərəfindən məruz qalınan və ya üçüncü tərəf tərəfindən yaradılmış əsaslı hüquqi məsrəflər daxil olmaqla hər hansı itki, dəyər, zərər, iddia və ya tələbdən zərərsizləşdirməyə, kompensasiya verməyə və qorumağa razılıq verirsiniz.

 

4. Məxfi İnformasiya

SKYPİPS.COM FX Məhdud Cəmiyyətinin Xidmətlərlə bağlı sizə verdiyi və ya zaman-zaman sizə verə biləcəyi bütün informasiya və məlumatlar mülki və məxfi hesab olunacaq. Siz bu Müqavilənin müddəalarına uyğun olaraq eyni şeydən istifadə edəcək və bu Müqavilənin bitməsindən sonra və ya həmin zaman yazılı razılıqdan öncə SKYPİPS.COM FX Məhdud Cəmiyyəti olmadan üçüncü tərəfə birbaşa və ya dolayısı yolla eyni məqamı göstərəcəksiniz.

 

5. Zəmanətlər və İmtina bildirişi

BU SAYTDA OLAN XİDMƏTLƏR SİZƏ DƏQİQLİK, OPERATİVLİK VƏ YA TAMLIĞA ZƏMANƏT VERMƏDƏN “OLDUĞU KİMİ” VƏ “MÖVCUD OLDUQCA” TƏQDİM EDİLİR. QANUN TƏRƏFİNDƏN İCAZƏ VERİLƏN MAKSİMUM DƏRƏCƏDƏ BÜTÜN MƏLUMATLAR VƏ ZƏMANƏTLƏR QANUNLA VƏ YA DİGƏR HALDA İFADƏ EDİLİR, HƏR HANSI ZƏMANƏT VƏ YA ŞƏRTLƏRİN MƏHDUDLAŞDIRILMASI OLMADAN VƏ YA DƏQİQLİK, VALYUTA, ƏMTƏƏLİK, QƏNAƏTBƏXŞ KEYFİYYƏTLƏ VƏ YAXUD MƏXSUSİ VƏ YA HƏR HANSI MƏQSƏD ÜÇÜN UYĞUNLUQLA ƏLAQƏLİ OLARAQ İSTİSNA EDİLİR.

BİZİM MƏSULİYYƏTİMİZLƏ BAĞLI FIRILDAQÇILIQ HALI VƏ BİZİM EHTİYATSIZLIĞIMIZ NƏTİCƏSİNDƏ HƏR HANSI BİR ŞƏXSİN ZƏDƏ ALMASI VƏ YA ÖLÜMÜ HALI İSTİSNA OLMAQLA, SKYPİPS.COM FX MƏHDUD CƏMİYYƏTİ MÜQAVİLƏYƏ ƏSASƏN QANUN POZUNTUSU (QANUNLA MÜƏYYƏN EDİLMİŞ POZUNTULAR DA DAXİL OLMAQLA), VƏ YA KOMPUTERİNİZƏ VƏ YA KOMPUTER SİSTEM VƏ QURĞULARINA DƏYƏN ZƏRƏRƏ, MƏLUMAT, GƏLİR VƏ YA QAZANC İTKİSİNƏ GÖRƏ, VƏ YAXUD SİZİN İSTİFADƏNİZDƏN YARANAN, VƏ YA SAYTA DAXİL OLA BİLMƏMƏ VƏ YA SAYTA DAXİL OLMAQ ÜÇÜN DİGƏR VASİTƏDƏN İRƏLİ GƏLƏN DOLAYI, XÜSUSİ, GÖZLƏNİLMƏYƏN VƏ ARDICIL TƏBİƏT ZƏRƏRLƏRİNƏ GÖRƏ CİDDİ MƏSULİYYƏT DAŞIMIR.

 

6. Xəbərdarlıq

Xarici Valyuta Ticarəti (“Forex”) yüksək risk faktoru daşıyır. İlkin depozit məbləği portfel dəyərinə nisbətən daha azdır, belə ki, bank əməliyyatları həyata keçirilir və ya aparılır. Nisbətən kiçik əmtəə bazarında canlanma sizin yatırım etdiyiniz məbləğə daha böyük təsir göstərəcək. Siz ilkin depozit məbləği və portfelinizi idarə etmək üçün yatırılmış hər hansı əlavə vəsaitlər üzrə ümumi ziyana düşə bilərsiniz. Siz Xarici Valyuta ticarətinin sizin təcrübəniz, məqsədləriniz, maliyyə resurslarınız və digər hallara uyğun olub olmadığını diqqətlə nəzərdən keçirməlisiniz. Siz SKYPİPS.COM saytında göstərilən xidmətlərdən istifadə edərək hər hansı zərərə uğradığınız halda, SKYPİPS MƏHDUD CƏMİYYƏTİ bunun üçün məsuliyyət daşımır. Bu sayt forex siqnallarının ticarəti üçün bir vasitə deyil və hər hansı bir hesabın bu saytda müzakirə edilənlərə uyğun olaraq mənfəət qazanacağı və ya zərərə uğrayacağını göstərmir. Hər hansı ticarət sistemi və ya metodologiyanın son fəaliyyəti mütləq olaraq gələcək nəticələrin göstəricisi deyil.

 

7. Vahid Müqavilə

Bu Şərtlər bu barədə olan müqavilə predmeti ilə bağlı tərəflər arasında olan bütün əvvəlki müddəaları, saazişləri, razılaşmaları və müqavilələri əvəz edir və müqavilə predmeti ilə bağlı tərəflər arasında vahid, tam və imtiyazlı müqavilə və saazişi bəyan edir. Heç bir tərəf burada nümayiş etdirilən hər hansı müddəa, razılıq, saaziş və ya müqaviləyə (istər yazılı, istərsə də şifahi) tam güvənmir.

 

8. Hüquq və Səlahiyyətlərin Tənzimlənməsi

Bu sayt Skypips FX Məhdud Cəmiyyəti tərəfindən idarə və nəzarət edilir. Skypips FX Məhdud Cəmiyyəti bu sayt tərəfindən təklif edilən xidmətlərə əsaslanan hər hansı nümayəndəlik yaratmır və digər ölkələrin hər hansı hüquqi və normativ tələbləri ilə razılaşır. Bu sayta keçid edərkən siz bunu öz risk və təşəbbüsünüzlə həyata keçirirsiniz və yerli qanunlara uyğun olaraq hər hansı tətbiq edilən yerli hüquqları genişləndirmək üçün məsuliyyət daşıyırsınız. İstifadə üzrə bu şərt və müddəalar Şotlandiya qanunvericiliyinə uyğun olaraq idarə ediləcək və siz bununla bağlı Skypips FX Məhdud Cəmiyyətinin xeyrinə və istifadə üzrə bu şərt və müddəalarla əlaqəli olaraq və ya yarana biləcək hər hansı fəaliyyət və ya məhkəmə işini müəyyən etmək və dinləmək üçün səlahiyyəti olan Şotlandiya məhkəmələrinin, hər hansı savadlı mühakimə üsulundan öncə istifadə üzrə şərt və müddəalarla bağlı Skypips FX Məhdud Cəmiyyətinə məhkəmə işini aparmaq hüququna razılıq verir və bu məqsədlə siz belə məhkəmələrin mühakimə hüququnu biryollu olaraq təsdiq edirsiniz.

 

  • Şərtlər və Müddəalar
  • Gizlilik siyasəti
  • Ödəniş haqqında
  • Qaytarılma və Ləğv
  • Risk xəbərdarlığı
  • Əlaqə